Prvi Prvi na Skali
 • Advertisement
 • Advertisement
 • Advertisement
 • Advertisement
 • Advertisement

 
 

Video zapisi

06.02.2018

Pregovori Srbije i EU: Na kraju - referendum o članstvu

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/akcije/trazi-se-biljana-djoric.html http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html https://tijana.rs/ https://www.nestalisrbija.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/strane/podrzi-ppns.html

Ko odlučuje o pristupanju Srbije Evropskoj uniji?

Glavna odgovornost leži na institucijama Srbije, a konačnu odluku donose sami građani Srbije i građani zemlje članice EU.

Izvor: EU info 

Na kraju pregovora, zemlja kandidat potpisuje Ugovor o pristupanju koji prolazi proces ratifikacije, a građani buduće članice izlaze na referendum i izjašnjavaju se o članstvu.

Izvor: Centar za evroatlantske studije

Po pravilu, država koja pristupa pre same ratifikacije organizuje referendum o članstvu (bilo je primera država koje nisu održale referendum o članstvu u EU - Bugarska, Rumunija, Kipar).

Izvor: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije - Vodič za novinare

Status pojedinih država na putu ka EU

 • Island - 13. juna 2013. prekinuo pregovore
 • Maroko - 21. jula 1987. Veće EU odbilo kandidaturu Maroka
 • Norveška - 1962. i 1967. Francuska uložila veto na proširenje; 1972. i 1994. kandidatura odbijena na referendumu
 • Švajcarska - 6. decembra 1992. kandidatura odbijena na referendumu

SRBIJA

 • Zahtev za članstvo: 22. decembar 2009. 
 • Status kandidata: 1. mart 2012. 
 • Početak pregovora: 21. januar 2014.
 • Napomena: Nije otvoreno nijedno poglavlje do sada. Održani neki skrininzi
VIDEO: ...Treba imati u vidu da se na kraju pregovora građani na referendumu izjašnjavaju o članstvu u EU...


ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar